{if segment_3 == 'live_timing'}{/if} {if segment_3 == 'live'}{/if}
Dmitry Polyanskiy

Dmitry Polyanskiy

RUS

Year of Birth: 1986
Place of Birth: Krasnoyarskiy kray (Siberia)
Weight: 69 kg
Height: 182 cm
Athlete Lives: Moscow Russia
Website: http://dmitriypolyanskiy.com
Current Ranking: 16 (1946pts)