{if segment_3 == 'live_timing'}{/if} {if segment_3 == 'live'}{/if}

Elite Women

Pos Name Ctry Time
1 Olga Yerofeyeva KAZ 02:10:18
2 Anastasia Abrosimova RUS 02:10:24
3 Yekaterina Shatnaya KAZ 02:19:02
4 Karolina Solovyova KAZ 02:22:07
DSQ Olga Radziyevskaya KAZ 00:00:00