{if segment_3 == 'live_timing'}{/if} {if segment_3 == 'live'}{/if}

Elite Women

Pos Name Ctry Time
1 Olga Yerofeyeva KAZ 01:53:53
2 Yekaterina Shatnaya KAZ 01:57:57
3 Karolina Solovyova KAZ 02:00:01
4 Olga Radziyevskaya KAZ 02:11:19
5 Zukhra Vakhitova UZB 02:19:32