{if segment_3 == 'live_timing'}{/if} {if segment_3 == 'live'}{/if}

Elite Women

Pos Name Ctry Time
1 Romina Biagioli ARG 02:20:23
2 Romina Palacio Balena ARG 02:22:09
3 Anna Battiata USA 02:23:31
4 Maria Victoria Rivero ARG 02:28:23
5 Erika Simon ARG 02:31:36
6 Rayen Asselborn ARG 02:33:03
7 Daniela Erramouspe ARG 02:36:06
8 Maria Lujan Soto ARG 02:37:20
9 Stephanie Contreras DOM 02:38:13
10 Lorena ImaƱa Diaz PER 02:39:27
11 Mariela Catania ARG 02:40:34
DNF Marcela Angela Balbi ARG 00:00:00