2013 ARG Long Distance Triathlon National Championships : Jan 01 2013 : Elite Men : Results

Pos First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Mario Delias ARG 04:02:41 00:27:13 00:00:50 02:19:02 00:00:00 01:15:36
2 Francisco Pontano ARG 04:06:02 00:25:07 00:00:49 02:16:21 00:00:00 01:23:45
3 Cristian Carletto ARG 04:09:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:20:50
4 Agustin Leiro ARG 04:15:27 00:28:32 00:01:04 02:24:45 00:00:00 01:21:06
5 Gonzalo Pardo ARG 04:16:42 00:29:50 00:01:22 02:25:24 00:00:00 01:20:06
6 Ignacio Valdez ARG 04:17:41 00:29:36 00:00:54 02:23:41 00:00:00 01:23:30
7 Maximiliano Passadore ARG 04:19:40 00:31:41 00:00:58 02:22:32 00:00:00 01:24:29
8 Alejo Badino ARG 04:20:57 00:27:14 00:00:52 02:24:38 00:00:00 01:28:13
9 Javier Peiretti ARG 04:22:48 00:29:34 00:01:04 02:26:01 00:00:00 01:26:09
10 Juan Ignacio Julio ARG 04:23:31 00:29:34 00:00:58 02:28:57 00:00:00 01:24:02
11 Fernando Lemmi ARG 04:24:30 00:29:42 00:01:01 02:38:23 00:00:00 01:15:24
12 Sebastian Asquinazi ARG 04:24:51 00:29:08 00:01:20 02:26:51 00:00:00 01:27:32
13 Pablo Dario Triolo ARG 04:27:27 00:28:59 00:01:32 02:25:25 00:00:00 01:31:31
14 Dario Capeletti ARG 04:29:12 00:30:10 00:01:06 02:30:08 00:00:00 01:27:48
15 Sebastian Palahi ARG 04:30:18 00:29:48 00:01:00 02:30:31 00:00:00 01:28:59

Only the top 15 athletes are shown