Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Viktor Zyemtsev 1973 UKR 3:33:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 Taras Dubinez UKR 3:41:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 Anatoly Nesterov UKR 3:42:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 Andriy Glushchenko 1977 UKR 3:43:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Program notes:

Only top four are shown.
Splits not provided.