2012 Eilat ETU Triathlon European Championships : 4xMixed Relay : Team I Ukraine : Results

Leg First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
Inna Ryzhykh UKR 00:18:41 00:04:01 00:00:25 00:10:14 00:00:30 00:03:31
Danylo Sapunov UKR 00:17:18 00:04:03 00:00:23 00:09:12 00:00:27 00:03:13
Yuliya Yelistratova UKR 00:19:23 00:04:31 00:00:28 00:10:22 00:00:29 00:03:33
Yegor Martynenko UKR 00:17:37 00:04:06 00:00:24 00:09:30 00:00:24 00:03:13