2013 Hamburg ITU Triathlon Mixed Relay World Championships : 4xMixed Relay : Team I Ukraine : Results

Leg First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Oleksandra Stepanenko UKR 00:20:34 00:04:08 00:00:32 00:10:09 00:00:25 00:05:22
2 Oleksiy Syutkin UKR 00:19:07 00:03:42 00:00:28 00:09:46 00:00:25 00:04:48
3 Inna Ryzhykh UKR 00:21:16 00:04:01 00:00:31 00:10:53 00:00:22 00:05:31
4 Rostislav Pevtsov AZE 00:19:17 00:03:48 00:00:29 00:10:06 00:00:22 00:04:34