2012 Eilat ETU Triathlon European Championships : 4xMixed Relay : Team II Ukraine : Results

Leg First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
Anastasiya Chernenko UKR 00:19:59 00:04:12 00:00:30 00:10:42 00:00:28 00:04:07
Oleksiy Syutkin UKR 00:17:26 00:04:08 00:00:26 00:09:15 00:00:24 00:03:13
Olesya Prystayko UKR 00:20:34 00:04:50 00:00:29 00:10:51 00:00:34 00:03:50
Rostislav Pevtsov AZE 00:17:52 00:04:17 00:00:28 00:09:21 00:00:28 00:03:18