# First Name Last Name NOC
31 Simone Avondetto ITA
32 Balazs Solyom ROU
33 Leonord Stefan Hincu ROU
34 Tamas Kovacs ROU
35 Botond Zoldi ROU