# First Name Last Name NOC
93 Edit Laczko ROU
94 Zoia Tikhonova RUS