# First Name Last Name NOC
225 Tamas Trella-Varhelyi ROU
226 Damian Tudora ROU
227 Adrien Dransart FRA
228 Leonardo Ferrari ITA