Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Olga Yerofeyeva 1985 KAZ 31 02:10:18 00:21:22 00:00:37 01:07:30 00:00:31 00:40:16
2 Anastasia Abrosimova 1990 AIN 33 02:10:24 00:20:43 00:00:42 01:08:05 00:00:34 00:40:16
3 Yekaterina Shatnaya 1979 KAZ 32 02:19:02 00:24:15 00:00:41 01:12:49 00:00:22 00:40:56
4 Karolina Solovyova 1992 KAZ 34 02:22:07 00:24:16 00:00:41 01:12:45 00:00:24 00:43:58
DSQ Olga Radziyevskaya 1993 KAZ 35 DSQ 00:25:30 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Program Details