Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Alejandro Edmundo Ulfeldt 1944 ARG 03:02:34 00:34:52 00:02:40 01:17:58 00:02:23 01:04:40
2 Roberto Delpodio 1945 ARG 03:04:20 00:31:39 00:02:54 01:19:09 00:04:21 01:06:17
3 Alberto Horacio Giraldi 1945 ARG 03:20:07 00:39:22 00:02:02 01:29:48 00:03:15 01:05:38
5 {athlete_first} {athlete_last} {athlete_yob} {athlete_noc} 01:47:27 00:18:42 00:00:06 00:56:33 00:00:33 00:31:36
5 {athlete_first} {athlete_last} {athlete_yob} {athlete_noc} 01:47:27 00:18:42 00:00:06 00:56:33 00:00:33 00:31:36
5 {athlete_first} {athlete_last} {athlete_yob} {athlete_noc} 01:47:27 00:18:42 00:00:06 00:56:33 00:00:33 00:31:36