Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Liliia Baranovska 1993 UKR 04:17:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 Mariia Velykotska 1992 UKR 04:46:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 Yuliya Nykonenko 1990 UKR 04:40:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 Mariya Kvita 1985 UKR 04:33:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 Dariya Fedchenko 1992 UKR 04:24:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Program Details
Program Notes

Only top five are shown.
Splits not provided.