Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Ivan Menshykov 1994 UKR 00:57:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 Dmytro Oliynyk UKR 00:59:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 Dmytro Pastukh 1994 UKR 00:59:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 Yaroslav Chernenko 1997 UKR 00:59:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 Viktor Boyko UKR 01:00:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Program notes:

Only top five athletes are shown.