Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Mauro Cavanha Conceicao 1984 BRA 02:07:02 00:21:23 00:00:00 01:09:23 00:00:00 00:36:16
2 Iuri Vinuto 1992 BRA 02:07:14 00:21:22 00:00:00 01:09:19 00:00:00 00:36:32
3 Bruno Matheus 1986 BRA 02:07:28 00:20:39 00:00:00 01:10:06 00:00:00 00:36:43
4 Eduardo Lass 1992 BRA 02:07:40 00:20:38 00:00:00 01:10:05 00:00:00 00:36:56
5 Edivanio Monteiro 1993 BRA 02:08:56 00:21:23 00:00:00 01:09:20 00:00:00 00:38:13
Program notes:

Only top 5 athletes are shown