Results: 2014 RUS Paratriathlon National Championships | Men's PT3
Nizhny Novgorod, Russia • 12 Jul, 2014
Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Denis Kungurtsev 1994 RUS 01:06:00 00:10:55 00:01:35 00:32:28 00:00:17 00:20:45
2 Vyacheslav Novoselov 1998 RUS 01:09:12 00:11:24 00:01:56 00:34:20 00:00:11 00:21:21
3 Artem Zakharov 1990 RUS 01:12:30 00:12:09 00:01:51 00:35:40 00:00:29 00:22:21
4 Andrey Sukonkin 1968 RUS 01:18:20 00:16:48 00:02:10 00:36:32 00:00:45 00:22:05
5 Alexander Morgachev 1998 RUS 01:22:12 00:14:10 00:01:00 00:41:24 00:00:46 00:24:52
6 Alexander Ivanov RUS 01:23:20 00:17:40 00:02:00 00:37:30 00:00:40 00:25:30
7 Dmitry Popkov RUS 01:35:44 00:22:29 00:04:31 00:37:20 00:01:00 00:30:24
Program Details