Results: 2014 UKR Duathlon National Championships | Elite Women
Lviv, Ukraine • 26 Apr, 2014
Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Run T1 Bike T2 Run
1 Dariya Fedchenko 1992 UKR 01:05:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 Margaryta Krylova 1994 UKR 01:10:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 Valentyna Molchanets 1996 UKR 01:11:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 Olena Susol 1993 UKR 01:12:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 Oksana Yeromina 1992 UKR 01:12:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Program notes:

Only top 5 athletes are shown. Splits not provided.