Results: 2014 UKR Triathlon National Championships | Elite Men
Zhytomir, Ukraine • 18 Jul, 2014
Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Sergiy Kurochkin 1988 UKR 01:54:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 Viktor Zyemtsev 1973 UKR 01:55:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 Oleksiy Syutkin 1985 UKR 01:55:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 Anton Vitolin 1987 UKR 01:56:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 Roman Glavatskyi 1990 UKR 01:57:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Program notes:

Only top 5 are shown. Splits not provided.