Results: 2016 UZB Triathlon National Championships | Elite Men
Andijan City, Uzbekistan • 11 Jun, 2016
Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Javohir Yunusov 1992 UZB 43 02:04:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 Dmitriy Zaytsev 1994 UZB 38 02:05:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 Shokhruh Yunusov 1990 UZB 42 02:07:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 Doniyorkhuja Khamroev 1995 UZB 39 02:12:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 Valeriy Karakulin UZB 36 02:23:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 Khayotdjon Rakhimov UZB 41 02:25:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 Khusniddin Omonov UZB 32 02:25:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 Eldor Saifutddinov UZB 33 02:28:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
9 Anatoliy Zazulin UZB 40 02:34:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
10 Askarbek Tumenbayev UZB 34 02:42:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
11 Aleksandr Tsoy UZB 35 02:43:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
12 Aziz Taniev UZB 37 02:46:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Program Details
Program Notes

Full results