Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Hanna Maksimava 1993 BLR 75 02:02:46 00:22:08 00:00:31 01:02:58 00:00:17 00:36:52
2 Yeva Minich 2002 BLR 83 02:05:39 00:22:17 00:00:29 01:02:52 00:00:21 00:39:40
3 Tatsiana Luksha 1997 BLR 81 02:07:22 00:22:14 00:00:29 01:02:54 00:00:16 00:41:29
4 Sofya Kryvetskaya 2001 BLR 82 02:13:59 00:25:01 00:00:36 01:06:23 00:00:21 00:41:38
5 Valiantsina Zeliankevich 1999 BLR 103 02:15:23 00:20:59 00:00:32 01:11:35 00:00:20 00:41:57
6 Veranika Padalyak 1999 BLR 76 02:42:47 00:31:58 00:01:05 01:22:39 00:00:14 00:46:51
7 Natallia Slabadzianiuk 1984 BLR 102 02:44:08 00:26:11 00:00:38 01:22:17 00:00:27 00:54:35
8 Maryia Zhurauliova 2002 BLR 101 02:47:35 00:28:16 00:00:46 01:21:53 00:00:26 00:56:14
Program Details
Program Notes

Full results