Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Run T1 Bike T2 Run
1 Alina Khakimova 1997 UZB 4 01:09:02 00:20:06 00:00:21 00:37:11 00:00:39 00:10:45
2 Ekaterina Ryazanova 2001 UZB 21 01:12:14 00:20:11 00:00:23 00:39:59 00:00:41 00:11:00
3 Mekhrangiz Khoshimova UZB 22 01:26:29 00:24:04 00:00:37 00:47:47 00:00:33 00:13:28
4 Zulaykhon Jumaboeva UZB 23 01:29:08 00:25:09 00:00:23 00:48:57 00:00:37 00:14:02
5 Oydina Ikramova UZB 5 01:29:47 00:23:03 00:00:33 00:53:15 00:00:39 00:12:17
6 Zumrad Urazmetova UZB 24 01:30:50 00:25:34 00:00:26 00:50:20 00:00:50 00:13:40
7 Gulnora Akhmaedova UZB 8 01:37:07 00:26:26 00:00:21 00:56:20 00:00:44 00:13:16
8 Malika Khoshimov UZB 6 01:38:21 00:27:10 00:00:27 00:55:29 00:00:45 00:14:30
Program Details
Program Notes

Distances: Run 5 km, Bike 20 km, Run 2.5 km
Full results