Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim
750m
T1 Bike
20km
T2 Run
5km
1 Sofiya Pryyma 1998 UKR 01:05:14 00:10:33 00:00:00 00:35:12 00:00:00 00:18:52
2 Yeva Soroka 2006 UKR 01:05:20 00:10:24 00:00:00 00:36:44 00:00:00 00:17:41
3 Sofiia Bondarenko 2005 UKR 01:07:02 00:09:56 00:00:00 00:37:19 00:00:00 00:19:05
4 Sofiia Tkach 2000 UKR 01:10:35 00:10:26 00:00:00 00:39:16 00:00:00 00:20:03
5 Mariia Aha 2002 UKR 01:11:26 00:10:44 00:00:00 00:39:15 00:00:00 00:21:27
Program Details
Distances
Swim 750m ( laps)
Bike 20km ( laps)
Run 5km ( laps)
Head Referees
Volodymyr Ryabcev/UKR
Program Notes

Technical Delegate: Dmytro Kryvonos/UKR