2012 Stockholm ITU Triathlon Mixed Relay World Championships : 4xMixed Relay : Team I Ukraine : Results

Leg First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Inna Ryzhykh UKR 01:29:20 00:04:13 00:01:08 00:10:39 00:00:32 00:06:55
2 Oleksiy Syutkin UKR 01:29:20 00:03:41 00:01:06 00:10:06 00:00:28 00:05:58
3 Yuliya Yelistratova UKR 01:29:20 00:04:19 00:01:11 00:11:17 00:00:35 00:06:43
4 Rostislav Pevtsov AZE 01:29:20 00:03:51 00:01:07 00:10:03 00:00:29 00:05:10