2013 Alanya ETU Triathlon European Championships : 4xMixed Relay : Team II Ukraine : Results

Leg First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Inna Ryzhykh UKR 00:23:56 00:03:48 00:00:19 00:10:38 00:00:21 00:09:14
2 Danylo Sapunov UKR 00:22:55 00:03:54 00:00:19 00:09:59 00:00:25 00:08:45
3 Yuliya Yelistratova UKR 00:25:04 00:04:30 00:00:21 00:11:14 00:00:22 00:09:01
4 Yegor Martynenko UKR 00:23:07 00:04:03 00:00:18 00:10:21 00:00:23 00:08:27