2010 Lausanne ITU Triathlon Mixed Relay World Championships : 4xMixed Relay : Team I Ukraine : Results

Leg First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
Inna Ryzhykh UKR 00:20:30 00:04:05 00:00:34 00:10:14 00:00:29 00:05:06
Andriy Glushchenko UKR 00:17:54 00:03:32 00:00:31 00:08:59 00:00:27 00:04:23
Olesya Prystayko UKR 00:20:44 00:04:17 00:00:34 00:10:13 00:00:34 00:05:04
Oleksiy Syutkin UKR 00:17:22 00:03:37 00:00:32 00:08:55 00:00:27 00:03:50