Team I Slovakia

  • Slovakia
Starts
6
Podiums
2
Latest team Results
4
2019 Cheile Gradistei ETU Winter Triathlon European Championships
2019-02-23 - 2x2 Mixed Relay - 01:27:39
5
2019 Asiago ITU Winter Triathlon World Championships
2019-02-09 - 2x2 Mixed Relay - 02:03:17
16
2018 Glasgow ETU Triathlon European Championships
2018-08-09 - Mixed Relay - 01:21:55
16
2018 Banyoles ETU Triathlon European YOG Qualifier
2018-07-07 - Mixed Youth Relay - 01:26:09
3
2018 Cheile Gradistei ITU Winter Triathlon World Championships
2018-01-26 - Mixed Relay - 01:27:10
view full results
Latest Results Map
Tracker Pixel for Entry