Athlete Sponsors: Sportotal, Forjar Salud, Merida Bikes, Ansilta, SIM, Tankito, Algar, Santa Gema

Athlete Other Sports: Mountain Bike

Athlete Coach: Silvia Maldonado

Tracker Pixel for Entry