Athlete Sponsors: Triathlon Australia, Giant Bicycles, HUUB, Funkita Swimwear, Scicon, Compressport,

Athlete Tri Entry Year: 2010

Athlete Coach: Jamie Turner

Tracker Pixel for Entry