Athlete Sponsors: Brazilian Army

Athlete Language: Português, English and Spanish.

Athlete Tri Entry Year: 2003

Athlete Sports Hero: Ayrton Senna

Athlete Coach: José Renato Borges (Mosquito)

Tracker Pixel for Entry