Athlete Sponsors: 1530

Athlete Language: english

Athlete Tri Entry Year: 1991

Athlete Other Sports: mountain biking

Athlete Hobbies: yoga writing

Athlete Children: 2 boys

Athlete Sports Hero: Karen Smyers

Tracker Pixel for Entry