Results: 2014 Nanjing Youth Olympic Games | 4xMixed Relay
Xuanwu Lake, Nanjing, China • 21 Aug, 2014
Pos Team Start
Num
Time
1 ITU flagTeam I Europe 1 01:22:17
2 ITU flagTeam III Europe 5 01:22:30
3 ITU flagTeam I Oceania 3 01:23:10
4 ITU flagTeam IV Europe 6 01:23:54
5 ITU flagTeam II Europe 2 01:24:15
6 ITU flagTeam II America 8 01:25:40
7 ITU flagTeam I America 4 01:25:41
8 ITU flagTeam I Asia 7 01:26:40
9 ITU flagTeam V Europe 9 01:26:46
10 ITU flagTeam I World 14 01:29:04
11 ITU flagTeam III America 10 01:30:17
12 ITU flagTeam IV America 12 01:30:28
13 ITU flagTeam II Asia 11 01:30:50
14 ITU flagTeam I Africa 15 01:32:30
15 ITU flagTeam III Asia 17 01:33:11
16 ITU flagTeam II World 16 01:34:49
Program notes:

Teams Oceania 1, World 1, World 2 and America 3 received a 10 seconds penalty.