2014 Pokhara ASTC Cross Triathlon South Asian Championships : Mar 29 2014 : Elite Men : Results

Pos First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Shoaib Ahammed Tushar BAN 02:40:00 00:45:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 Rudra Katuwal NEP 02:43:56 00:30:25 00:00:00 01:34:57 00:00:00 00:38:34
3 Darsaka Bandara SRI 02:48:24 00:28:50 00:00:00 01:37:34 00:00:00 00:42:00
4 Tikaram Thapa NEP 02:51:28 00:33:53 00:00:00 01:32:16 00:00:00 00:45:19
5 Nuwan Kumara SRI 03:01:12 00:38:51 00:00:00 01:39:50 00:00:00 00:43:15
6 Madhurjya Borah IND 03:14:57 00:34:33 00:00:00 01:56:41 00:00:00 00:43:43
7 Basu Dev Shahi NEP 03:17:31 00:35:41 00:00:00 01:54:17 00:00:00 00:47:33
8 Kamal Hoosin BAN 03:17:38 00:37:30 00:00:00 02:40:08 00:00:00 00:00:00
9 Abiranjan Shahi NEP 03:42:17 00:38:07 00:00:00 02:03:20 00:00:00 01:00:50

Distances: Swim 1500 m; MTB 40 Km; Run 10 Km. Water Temperature 21.2 C